27 IX 18.

27 IX 18.

niewarty moich uczuć
straciłeś wszystko

nieszczęście

brak świadomości
posiadania skarbów
dożywotnie poszukiwanie
zatraconego pragnienia

Twój strach
zmienił Cię w kłamcę

nie ufając
sam stałeś się
niegodny zaufania

Ofsihl

Reklamy